สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระราชทานนามพระพุทธรูป
นามว่า "พระพุทธสิริโรจนนิคม"
หมายถึง พระพุทธรูปประจำนิคม
อันเจริญรุ่งโรจน์และเป็นมงคล
เเละพระราชทาน
พระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย
"ส.ธ."
ประดิษฐาน ที่ผ้าทิพย์
ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเททองหล่อ
ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566
ณ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สำนักงานใหญ่ (วิภาวดี)การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย
ขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศล
จัดสร้าง
"พระพุทธสิริโรจนนิคม"
ในโอกาสครบรอบ 50 ปี
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย